Curiosità

 

Ficatinni e… uai

Mángia ua e ficatínni
ca ttampágni ti sicúru.
Nunnu Llucciu Bino (Raffaele Bino).

M’è ccuntátu lu furnáru
ca l’otr’annu a nnunnu Llúcciu
li calóu – ma fermi fermi –
li calóu nnu bbeddu uái:
si futtíu ti ficatínni
nnu panáru paru paru,
poi to’ crappi ti ua crossa :
tutti “ddáni” li ccappára.

Ebbi a šceri allu spitáli,
fuci fuci, cucci cucci:
sulu tannu lu sbuddára…
Ma ci sienti nunnu Llúcciu,
sapi iddu cce tti conta!…

Pi spramiéntu ti l’otr’annu:
«Ficatínni?!… Ma cce ssontu?».Nessun commento:

Lizzano, piazza Matteotti.

Lizzano, piazza Matteotti.

XXII CONCORSO "ASPERA" (Milano 1984).

XXII CONCORSO "ASPERA" (Milano 1984).
Copertina della rivista milanese "Alla bottega".

Esito del XXII concorso "Aspera".

Esito del XXII concorso "Aspera".
Giudizi della giuria (1° e 2° classificati).

Poesia seconda classificata.

Poesia seconda classificata.